Entries from 2020-08-19 to 1 day

Kingdom of Hero: Tactics War เปิดให้บริการในไทยแล้ว

Kingdom of Hero: Tactics War เกมมือถือ Tactic RPG ปกป้องอาณาจักรบนสมรภูมิ 6 เหลี่ยม Kingdom of Hero Neowiz ประกาศเปิดให้บริการ Kingdom of Hero: Tactics War เกมมือถือ Tactic RPG ปกป้องอาณาจักร บนสมรภูมิ 6 เหลี่ยมเวอร์ชั่น Global ผ่านทาง App…